Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje (PROEFES) (PROEFES)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Institute of Computer Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/1.3.41/01.0033
Project Period
8/2012 - 1/2015
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen

Cílem projektu je podpořit profesní vývoj učitelů tak, aby byli schopni připravit a realizovat kvalitní výuku s podporou moderních technologií. Předkládaný projekt PROEFES poskytne školám provázaný systém vzdělávání učitelů v technologické i metodické oblasti problematiky ICT obecně s důrazem na e-learning. Využitelnost vzdělávání je podpořena poskytnutím technického zázemí, aby se samotné školy nemusely zabývat technickými problémy a mohly se plně věnovat pedagogické činnosti. V projektu bude vytvořeno 20 on-line kurzů, jejichž prostřednictvím bude kombinovanou formou vzděláno 380 učitelů JMK. Kromě vzdělávání včetně poskytnutí technického a konzultačního zázemí umožní navrhovaný projekt školám získat metodickou pomoc při tvorbě vlastních elektronických studijních materiálů, prostor pro společné sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.
Projekt bude realizován odborným pracovištěm, Ústavem výpočetní techniky MU a odborným metodickým pracovištěm, Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU.
Projekt je spolufinancování ze strany EU a ze státního rozpočtu ČR.

Publications

Total number of publications: 3