Interkulturní vzdělávání v akademickém prostředí MU

Smyslem projektu je koordinace vzdělávacích a osvětových aktivit na MU, které vedou k rozvoji osobnosti studentů v souvislosti s proměnou společnosti "z monokulturní na multikulturní". Projekt sestává z dílčích projektů kateder a odborných pracovníků, jež mají společný cíl; seznámit posluchače, ale i širší veřejnost s různými kulturami a jejími dějinami, ale i hodnotami, etickými normami, náboženstvím apod., prostřednictvím vzdělávání přispívat k výchově proti rasismu a diskriminaci a napomáhat interkulturnímu myšlení naší společnosti. Takovéto aktivity jsou smysluplné z hlediska pochopení postojů národnostních menšin a různých skupin u nás a také z hlediska rozvoje tolerance studentů (budoucích odborníků), která je nezbytná pro život ve společné Evropě.