Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 2013 (CDB 2013)

Project Identification
MUNI/A/0839/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Základní edice našeho diplomatického materiálu Český diplomatář (Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae) připravovaná na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU obsahuje řadu témat, která zpracovávají posluchači v rámci svých diplomových a disertačních prací. Pod vedením svých pedagogů – editorů Českého diplomatáře se soustředí zejména na řešení dílčích diplomatických otázek v okruzích vydavatelských (listiny pražských a olomouckých biskupů) i příjemeckých (listiny vybraných klášterů), které jsou spojené s ediční přípravou listin, a na vybrané problémy paleografické. Podílejí se rovněž na technických pracích při doplňování diplomatářového aparátu. Výsledky jejich prací jsou využívány jako dílčí příspěvky v rámci vydávání jednotlivých svazků CDB.

Publications

Total number of publications: 3