Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.05/3.2.00/12.0226
Project Period
1/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
Technical University Ostrava

Cílem projektu "Informační infrastruktura výzkumu pro techniku"
je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů v oborech energetické zdroje, materiálový výzkum, konkurenceschopné strojírenství, informační společnost, bezpečnost a obrana zabezpečeit dostupnost těchto zdrojů a jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.