Tvorba předmětu Úvod do archeologie novověku

Project Identification
MUNI/FR/0313/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na tvorbu předmětu Úvod do archeologie novověku pro Ústav archeologie a muzeologie FF MU. Cílem projektu je kompletace odborné přípravy studentů archeologie na MU o období novověku, které dosud nebylo ve výuce šířeji prezentováno. Jedná se přitom o éru bouřlivého vývoje hmotné kultury, v níž se odrážejí všechny významné dějinné události posledních staletí. Realizací projektu se odstraní handicap absolventů MU oproti absolventům jiných vysokých škol, zejména těch zahraničních.