Příprava a výuka kurzu Egyptská božstva v antickém světě

Project Identification
MUNI/FR/1567/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zacílen na přípravu a realizaci kurzu Egyptská božstva v antickém světě. Kurz je primárně určen pro studenty bakalářského prezenčního studia v oboru religionistika na FF MU. Přestože jsou témata starověku ve výuce v oboru religionistika zastoupena, kurz se specifickým zaměřením na náboženství starověkého a helénistického Egypta doposud chybí. Projekt má především ambici zaplnit tematicky nepokrytou oblast kurikula a seznámit studenty s aktuální metodologií výzkumu v této oblasti.