Rozvoj předmětu "Základy vědecké práce" (RAA)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1372/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je zkvalitnění výuky nového předmětu "Základy vědecké práce v němčině" (NJ_AA20), který bude od jarního semestru 2015 povinnou součástí bakalářského studia na Katedře němčiny PdF MU. Prostředky získané v projektu by umožnily takovou realizaci výuky, která by přesahovala minimální standardy. Zejména má projekt umožnit nákup a zpracování aktuální literatury a vytvoření e-learningového kurzu.