Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA15-10625S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Segregace romských dětí a dětí se zdravotním postižením v České republice zůstává terčem značné kritiky. Navzdory pokusům o lepší
pochopení příčin a důsledků segregace těchto dětí, jsou diskursy a praxe spojené s romskými a zdravotně postiženými dětmi značně
zpolitizované a do jisté míry zbavené mezioborové perspektivy, ačkoliv právě ta má potenciál vysvětlit a objasnit segregaci ve vhodném
teoretickém rámci. Na základě nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti péče o děti přichází tento projekt s inovativní metodikou, která
kombinuje teoretické nástroje kritické diskursivní analýzy s analýzou institucionalizované eugeniky a její rétoriky marginalizace a segregace.
Pro lepší porozumění současnosti je důležité přehodnotit diskursy a postupy péče o dítě, vytvořit nástroje akademické reflexe a přehodnotit
úlohu akademických komunit.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next