ČSN ISO 690:2011 styl pro BibLaTeX (iso690:2011)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/33/11/2015
Project Period
12/2015 - 5/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je připravit bibliografický styl pro balík BibLaTeX, který bude odpovídat nové citační normě ČSN ISO 690:2011. Bibliografický styl bude začleněn do balíku fithesis3 pro sazbu závěrečných prací na Masarykově univerzitě, který se tak stane snáze použitelným na fakultách a ústavech, které dodržování normy při přípravě závěrečných prací vyžadují.

Publications

Total number of publications: 4