Podpora výuky oborů strategických pro Českou republiku na FF MU

Project Identification
MSMT-21656/2016
Project Period
6/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je zachovat kontinuitu výuky oborů, strategických pro Českou republiku, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jedná se o obory zakotvené v regionech a současně prioritní pro českou zahraniční, bezpečnostní, humanitární a ekonomickou politiku. V souladu s vyjádřením Ministerstva vnitra z 3. července 2015 se na FF MU jedná konkrétně o tyto filologické obory: makedonština, srbština, bulharština, rumunština a novořečtina, dále čínština a vietnamština. Tyto obory jsou značně studijně náročné, přitahují menší počet zájemců, což je obzvláště citlivé za současného demografického propadu. Z výše uvedených důvodů je potřeba rozvinout motivující formy výuky (zajišťující vyšší propojení teorie s praxí a prohlubování odborných praxí studentů) tak aby se kvantitativně i kvalitativně zvýšily výstupy, studenti zůstávali u studovaného oboru a získali již během studia (nad rámec studia) kontakty s praxí.