Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií (RJ-ICT)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/0939/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V rámci řešení projektu bude vytvořen repozitář vybrané relevantní judikatury práva informačních a komunikačních technologií (ICT) tuzemských soudů, jakož i SDEU a ESLP, v němž bude tato shromážděna, zpřístupněna a opatřena anotacemi. Tyto anotace budou vypracovávány studenty inovovaných magisterských předmětů pod odborným vedením studentů DSP Ústavu práva a technologií.

Results