Doplnění sbírky trvalých mikroskopických preparátů pro cvičení z Biologie

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1594/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je obohatit praktickou výuku předmětu Biologie o nové trvalé preparáty pro mikroskopování a doplnit preparáty tak, aby byly v dostatečném počtu pro všechny studenty. Budou připraveny vlastní preparáty myších fibroblastů pro demonstraci základní morfologie živočišných adherentních buněk a preparáty z testes sarančete pro demonstraci morfologie jednotlivých fází meiózy. Preparáty jsou určené pro výuku praktických cvičení biologie pro studenty oboru Všeobecné lékařství.