Výzkum učení a vyučování cizím jazykům (AKTEV VI.)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Hlavním cílem projektu je podpora výzkumu učení a vyučování cizím jazyků, který je v posledních letech realizován na PdF MU v doktorském studijním oboru Didaktika cizího jazyka. Návrh koncepčně navazuje na výstupy projektů specifického výzkumu řešených v letech 2011 – 2016 a významnou měrou přispěje k dalšímu rozvoji tohoto výzkumu v České republice s reflexí jeho aktuálního směřování v zahraničí. V rámci jeho řešení budou dále rozvíjena vybraná výzkumná témata výzkumu učení a vyučování cizích jazyků, rozpracovávána témata další a získávány nové poznatky v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu v domácím i mezinárodním odborném diskurzu.
Výsledky řešení projektu rovněž přispějí k rozvoji internacionalizace terciárního vzděláváni v oblasti doktorských studií.

Publications

Total number of publications: 73


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next