Výzkumné projekty s publikačním záměrem v oblasti Sociální politika a sociální práce

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Předkládaný projekt v sobě zastřešuje výzkumné projekty devíti dílčích řešitelských týmů. Projekt si klade cíle jak v rovině mapování a sumarizace relevantních teorií a teoretických konceptů pojednávajících o zkoumaném problému, tak v empirickém zkoumání daného problému, obojí v oblasti přístupu k řešení problémů vybraných cílových skupin a participativní dimenzi těchto přístupů.
Cíl bude naplněn prostřednictví teoretických studií interakcí členů cílových skupin s relevantními subjekty v jejich sociálním prostředí a dále provedením empirických studií participace klientů v procesu pomoci.

Publications

Total number of publications: 4