Neurominer: odhalování skrytých vzorů v datech ze zobrazování mozku

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
17-33136A (kod CEP: NV17-33136A)
Project Period
4/2017 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Nedávné technologické pokroky biomedicínského výzkumu umožnily zkoumat základní biologické procesy v živých organismech při různých rozlišeních a z různých úhlů pohledu. Zatímco množství produkovaných dat v průběhu let dramaticky roste, tempo našich získávaných znalostí spíše zaostává, což ukazuje na neschopnost současných výpočetních nástrojů umožnit extrakci znalostí z velkého množství zašuměných dat. NEUROMINER poskytne rámec pro strojové učení a dolování z obrazových dat se zvláštním důrazem na neurovědní výzkum. Tři hlavní osy projektu odpovídají problémům, pro které v současné době není známo řešení: (1) extrakce a selekce příznaků se silnou diskriminačních schopností z mnohorozměrných dat, (2) nepřeučené systémy učící se z mnohorozměrných dat (3) rigorózní postup pro statistické validace modelů. Navrhovatelé projektu jsou experty ve zpracování analýze medicínských obrazů, biostatistice a strojovém učení.

Publications