Migrating Art Historians on the Sacred Way (MAH)

Project Identification
MUNI/E/1326/2017
Project Period
12/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Návrh je předkládán s cílem dokončení experimentálního projektu Migrating Art Historians. Po roce přípravy, zkušenosti 1540 kilometrů dlouhé pěší pouti a tvorbě dvanácti krátkometrážních a jednoho celovečerního filmu připravuje mezinárodní tým pod vedením Ivana Folettiho mezioborovou kolektivní monografii ve dvou jazycích. Poté, co se účastníci projektu věnovali především komunikaci s širokou veřejností, chtějí v monografii zveřejnit metodologické a badatelské přínosy projektu. Jde především o představení přístupu, v němž se subjekt a jeho prožívání stávají prostředkem zkoumání minulosti. Knihy vzniknou ve spolupráci s prestižním římským nakladatelstvím Viella v rámci knižní série Convivia, která klade důraz na kvalitu grafického designu. Knihy mají totiž mít nejen obsah vysoké úrovně, ale mají se také stát originálním uměleckým předmětem. Skrze medium současného designu tak bude co nejširší vědecká veřejnost seznámena s výsledky mezinárodního, experimentálního a naprosto originálního projektu.

Publications

Total number of publications: 1