Aktuální tendence digitálního umění - rozšíření výuky na katedře výtvarné výchovy

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/0089/2018
Project Period
4/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt bude zaměřen na inovaci předmětu VV8BP_NM Nová média, který je vyučován na katedře výtvarné výchovy. Rozšíření předmětu bude realizováno formou studijních materiálů, přednášek a workshopů.

Publications

Total number of publications: 1