Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání (implementace APIV)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037
Project Period
10/2017 - 9/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.