Makroekonomické aspekty závislosti na tabáku (MAZT)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Economics and Administration. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0991/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Návrh projektu je výsledkem připravované ekonomicko-statistické konzultace zpracování unikátních datových souborů Centra pro závislé na tabáku (CZT) Univerzity Karlovy (prof. Eva Králíková) a FIS VŠE (doc. Jakub Fischer).

Tato spolupráce včetně dosažení deklarovaných výsledků není podmíněna řešením projektu, přidělení projektu SV však umožní zapojit do výzkumu též studenty ESF MU (včetně vypisování a konzultací bakalářských a diplomových prací).
Pokud se naopak spolupráce ESF MU, FIS VŠE a 1. LF UK v prvním roce osvědčí, lze ji rozšířit a formalizovat např. podáním návrhu na společný grant GAČR či TAČR.

Cílem projektu je:

  • Odhadnout dopady změn nastavení spotřebních daní na vývoj indexu spotřebitelských cen a míry inflace.
  • Kvantifikovat náklady/přínosy kuřáků z hlediska státního rozpočtu ČR


(pro státy střední a východní Evropy takový odhad doposud neexistuje).

  • Vyhodnotit ekonomickou vhodnost jednotlivých přístupů k léčbě závislosti na tabáku.

Publications

Total number of publications: 4