Vliv genderu na prozodii moderní čínštiny

Project Identification
MUNI/21/POS/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts