Obraz, znalectví a uměleckohistorická praxe – inovace kurzů DU0207 Úvod do dějin umění III.: Nauka o obrazech a kresbě a DU2004 Seminář IV: Znalectví v uměleckohistorické praxi

Project Identification
MUNI/FR/1077/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.