Inovace předmětů AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství a AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie (InovStředVojExp)

Project Identification
MUNI/FR/1000/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts