Tvorba nového interdisciplinárního kurzu Kulturní krajina (Kulturní krajina)

Project Identification
MUNI/FR/1011/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je popsat evoluci kulturní krajiny jako souborného díla, na jehož vzniku se podílely jak záměrné krajinářské zásahy, tak i změny hospodářských a právních poměrů. Předmět je koncipován jako blok expertů (MU, NPÚ, VUT), kteří představí základní principy formování kulturní krajiny. Studenti budou mít k dispozici existující korpus archivních rešerší k dějinám krajiny, z něhož vytvoří odborný text o konkrétním místě/čase/fenoménu v krajině, který představí při exkurzi v terénu.

Publications