Stěžejní aspekty vývoje předčasně narozených dětí (The fundamental aspects of the development of premature infants) (SAV)

Project Identification
MUNI/A/0974/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt vychází z návrhu OP VVV_PAV (0353/2017) Raný psychosociální vývoj a kvalita života předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností. V rámci specifického výzkumu bude využita jeho dílčí část, která bude postihovat širší podmínky kvality života rodin předčasně narozených dětí, jež úzce souvisí se zajištěním podmínek pro jejich optimální vývoj v rámci komplexní strategie řešení problematiky rizikového vývoje těchto dětí.

Publications

Total number of publications: 4