Podzemní univerzita v Brně - dějiny a význam (PUB)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

V projektu zamýšlíme vytvořit sérii audio a video dokumentů, které seznámí studenty MU s činností Podzemní univerzity působící v Brně v letech 1984-1989. Na utajených bytových seminářích zde přednášela řada předních zahraničních vysokoškolských vyučujících. Získaný dokumentární materiál bude pilotně zaveden do několika společensko-vědních předmětů na PdF a FF MU a následně zpřístupněn všem studentům MU v IS MUNI.