Rituály středověku a raného novověku: k recepci kulturní antropologie v současné polské a české historiografii (Rituály středověku a raného novověku)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1466/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předmětem předloženého projektu je komparace kulturněhistorických analýz, které vznikly v polské a české historiografii v posledních třech desetiletích a týkaly se problematiky středověkých a raněnovověkých rituálů (korunovací, slavnostních vjezdů, procesí, liturgie). Cílem je sepsání českojazyčné studie a její vydání v recenzovaném českém, popřípadě bohemistickém periodiku. Navržený záměr představuje podstatnou součást dlouhodobějšího badatelského projektu, zaměřeného na komparativní analýzu vatikánských korunovací Madon v Polsku-Litvě, Chorvatsku, Slovinsku a českých zemích první poloviny 18. století.