Národní seminář informačního vzdělávání: Knihovna jako vzdělávací prostředí (NASIV 2020)

Project Identification
17260/2020 OULK-OLK
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem předkládaného projektového záměru je realizace IX. ročníku Národního semináře informačního vzdělávání (NASIV 2020). Jedná se o dvoudenní konferenci se zahraničními přednášejícími, která je určena pro učící knihovníky z různých typů knihoven a v roce 2020 také pro cílovou skupinu učitelů základních, středních i vysokých škol. Pořadatelem konference je Kabinet informačních studií a knihovnictví jakožto garant edukačního rámce odborné knihovnické komunity v ČR a pracoviště pregraduální přípravy knihovnických profesionálů. Stěžejním tématem konference je "Knihovna jako vzdělávací prostředí" a tímto tematickým zakotvením reaguje aktivita na aktuální potřebu redefinice role knihovny a knihovníka v edukačním prostoru. Projektový záměr - konference - řadí k aktivitám plánovaným v rámci výročního roku a odkazu Jana Ámose Komenského. Cílem je realizovat pro knihovníky a v menšině učitele dvoudenní odbornou platformu expertních přednášek (18), odborných workshopů (7), laboratoře vzdělávacích technologií (1) a odborného panelu (1) v šesti tematických sekcích, jež spojuje fenomén vzdělávání v knihovně 21. století: jedná se o sekce Online vzdělávací prostředí, Architektura vzdělávacího prostředí, Společenství praxe ve vzdělávání, Knihovna a vysokoškolské vzdělávání, Didaktické aspekty práce s textem v prostředí knihovny a Humanitní vědy dokořán. Záštitu nad předkládanou projektovou aktivitou - plánovanou konferencí - převzal ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek.