Vydání publikace "Tuto se všeliké památky" (Tuto se všeliké památky)

Project Identification
12-11969/2019-LK/ORNK
Project Period
1/2020 - 11/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Vydání edičního zpracování památečních zápisů Jana Bartoloměje Vranečky z 18. století. Záznamy J. B. Vranečky jsou cenným příspěvkem k poznání materiálních a nemateriálních projevů tradiční lidové kultury na severovýchodě Moravy. Přinášejí zprávy z každodenního pracovního i svátečního života obyvatelstva Valašska, důležitá je také aktérská rovina záznamů, kdy nám Vranečkovy zápisy umožňují nahlédnout do myšlenkových pochodů tehdejších vesničanů i jejich hodnotového systému. Dosud nepublikované záznamy jsou mj. i svědectvím o podobách lidové religiozity vázané na nově se formující poutní místo Zašová. Badatelé tento rukopisný materiál oceňují také jako doklad kontinuity kronikářského poslání, neboť na posledních zápisech se podíleli zástupci dalších dvou generací Vranečkovy rodiny. Ediční zpřístupnění doplněné o uživatelský aparát a zhodnocující text bude po vydání prezentováno formu přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.