Inovace předmětu "Prezentační dovednosti"

Project Identification
FRVS/1421/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V rámci inovace studijního předmětu "Prezentační dovednosti" navrhujeme přispět ke zkvalitnění profesní přípravy studentů psychologie i jiných oborů MU podstatným rozšířením jeho praktické části. Smyslem předkládaného návrhu projektu je cílená systematická práce zaměřená na rozvoj zejména prezentačních dovedností, ale i komunikačních schopností studentů psychologie i dalších oborů, pro jejichž budoucí uplatnění a pracovní úspěchy je nezbytný mj. i kultivovaný projev v kontaktu s lidmi (ať již při práci s klienty nebo při vystupování na odborných fórech).


K tomuto účelu chceme rozšířit a inovovat stávající způsob výuky o co nejefektivnější metody práce, které dosud v rámci tohoto předmětu chyběly. Jedná se o metody umožňující zejména poskytování objektivní zpětné vazby, komplexní práci s podnětovým materiálem a sledování pozitivního trendu rozvoje studentů ve výše uvedených oblastech.