Takový je život - Střet uměleckých ambicí s obchodní realitou

Title in English Takový je život - The Conflict between Artistic Ambition and Commercial Reality
Authors

VEČEŘA Michal

Type Chapter of a book
Citation