David Kalhous, Problémy formování církevní správy v českých zemích v raném středověku, Studia Mediaevalia Bohemica 7/1 2015, s. 7–36.

Authors

WIHODA Martin

MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation