Storchová, Lucie a kol.: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha 2014

Authors

BOROVSKÝ Tomáš MALÝ Tomáš

MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation