Vývojové tendence v lexikální zásobě chorvatských Čechů

Authors

VELTRUSKI Monika

Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek pojednává o současné lexikální zásobě příslušníků starší a mladší generace chorvatských Čechů, která byla zkoumána pomocí dotazníku zpracovaného na základě Českého jazykového atlasu v české vesnici Lipovec v Chorvatsku. Úkolem výzkumu bylo zjistit, nakolik se v mluvě respondentů zachovala původní oblastní pojmenování, nakolik je jejich slovní zásoba ovlivněna současnou spisovnou češtinou a jaké jsou důsledky jazykového kontaktu minoritního a majoritního jazyka.
Related projects: