Studijní neúspěšnost jako jeden z problémů českých vysokých škol?

Title in English A Dropout Rate As A One Of The Problems At Czech Universities?
Authors

HARVÁNKOVÁ Klára

MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Review of publication: Studijní neúspěšnost na vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení - Jakub Drbohlav, Tomáš Fliegl, Vladimír Hulík, Šimon Stiburek, Václav Švec, Aleš Vlk
Related projects: