Žebrácká opera (Gay-Brecht-Havel). Metodologické možnosti zkoumání divadelního překladu

Title in English The Beggar's Opera (Gay-Brecht-Havel). Methoological Opportunities in the Research on Theatre Translation
Authors

MITREVSKI Dime

Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Předkládaný referát si klade za cíl představit moderní myšlení od divadelním překladu jak po synchronické ose tak i po ose hystorického vývoje. Jedny z hlavních metodologických modelů, které tento referát navrhuje, jsou koncepce textocentrického a scénocentrického překladu, jako i otázka mýtu (předlohy, překladatele, režiséra, herce, dramatika) a jeho role v divadelním překladu jakožto produktu. Zmíněné konepce jsou následně aplikovány na příklad českých překladů a adaptací Žebrácké opery.
Related projects: