Konfesijní charakter sepulkrálních památek raného novověku jako problém s otevřeným koncem. Příklad žerotínských monumentů druhé poloviny 16. století

Title in English The confessional character of the sepulchral monuments odf the early moder age as na open-ended problem. An example of the Žerotín monuments of the second half of the 16th century
Authors

JAKUBEC Ondřej

Type Article in Periodical
Magazine / Source Folia Historica Bohemica
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Keywords epitaph; memorial painting; Žerotín family; art and confession
Description The study provides an analysis of several epitaph and sepulchral monuments of the members of the Žerotín family from the 2nd half of the 16th century to study different form of their denominational representation.
Related projects: