Archivní materiály vzešlé z činnosti akčních výborů Národní fronty jako pramen k interpretaci průběhu roku 1948 v paměťových institucích – uložení, informační obsah, možnosti využití

Authors

KIRSCH Otakar

MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Related projects: