Mládí a hra na počátku třetího milénia

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Title in English Youth and play at the beginning of the third millennium
Authors

ŠÍP Radim

MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Hra byla dlouho pro školskou pedagogiku podezřelá. To souvisí s racionalistou, se kterou instituce školy vznikala. Dnes se opět dostává do středu pozornosti pedagogů. Zároveň se proměňuje svět, v němž učitelé a studenti žijí. Pozměňují se role. To, co nedokázala zcela průmyslová revoluce, dokázal rozvoj a aplikace ICT do našich životů. Narušil se tradiční vztah starý člověk - mladý člověk, která poskytovala pedagogům autoritu. Jak se s touto změnou vyrovnáme? Jaká bude role hry a hraní ve světě třetího tisíciletí?