Poutě jako nákladné signály oddanosti

Title in English Pilgrimages as costly signals of commitments
Authors

CHVAJA Radim

Citation
Description Lidé se po celém světě vydávají na místa, která mají náboženské či ideologické symbolické významy. Takové chování se však na první pohled může jevit zvláštní z evolučního hlediska, protože energie, čas a zdroje investovány do poutí, mohou být využity efektivněji. Vysvětlit ultimátní funkci poutního chování je i cílem série studií, které tvoří část mého disertačního projektu věnujícího se testování teorie nákladné signalizace náboženství. Poutní chování je nahlíženo jako nákladný, a tím pádem spolehlivý, signál oddanosti ke skupině, čímž poskytuje jednotlivcům možný způsob, jak ovlivňovat svou reputaci ve skupině a tím i své zisky. Cílem projektu je testovat dvě základní predikce teorie. 1) Lidé považují ty, kteří provádí nákladnější signály za důvěryhodnější; 2) Ti, kteří dělají nákladnější signály, mají dané signalizované vlastnosti, a proto by se měli chovat prosociálněji v rámci své skupiny. V rámci přednášky představím design studie testující první predikci v kontextu poutě Maha Shivaratri na Mauriciu a naznačím způsoby, jakými by měly být vedeny rozhovory a pozorování na poutní cestě do Santiaga de Compostela.
Related projects: