Od původu člověka k morálce lidské mysli

Authors

BRÁZDA Radim

MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Přednáška pro Science Café; explikace vývoje empiricky založené etiky od evoluční etiky po současné teorie experimentální etiky a neuroetiky.
Related projects: