Larroque Art Festival 2019

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

KŘÍŽ Šimon

MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Attached files
Description Účast na fe.stivalu - projekce tří utorských videí APO, FROZEN a HURT (2017) Larroque Arts Festival je mezinárodní akce pro setkání výtvarníků z celého světa. Hlavním záměrem akce je výměna zkušeností a prezentace vlastní tvorby jak dalším účastníkům, tak širší veřejnosti. Festival je zahájen vernisáží výstavy z vybraných děl, která autoři předkládají jako součást přihlášky a jejichž hodnocení je kritériem pro účast na akci. Dále jsou v programu zahrnuty prohlídky galerií a památek v okolí, účast na lokálních kulturních akcích, projekce dokumentů a workshopy zaměřené na společnou tvorbu a předávání know-how různých výtvarných metod. Účast na loňském ročníku festivalu vedla k navázání aktivní spolupráce s umělci z různých zemí a k posílení již existujících kontaktů (např. prof. K. G. Hay přispívá do aktuálně vytvářené mezinárodní monografie KVV). Hlavním přínosem účasti na festivalu je možnost srovnání praktických přístupů ve výtvarné edukaci a produkci v různých zemích a institucích a možnost diskuze s odborníky z praxe, spolu s reprezentací univerzity a fakulty prostřednictvím prezentace vlastní tvorby a činností na KVV. Náhled na různá pojetí výtvarné edukace je možné využít v mé výuce, která je zaměřena na předměty oborové praxe a v Semináři k učitelské praxi.
Related projects: