Hodnoty v sociální práci v souvislosti s úpravami Minimálního standardu ASVSP

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official publication website can be found on muni.cz.

Title in English Values in social work in connection with adjustments of the ASVSP Minimum Standard
Authors

NEČASOVÁ Mirka FISCHER Ondřej

Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Cílem workshopu je poukázat na roli významných hodnot profese a jejich uplatnění v rámci různých disciplín Minimálního standardu ASVSP. Workshop je zamýšlen jako prostor pro diskusi interdisciplinárního charakteru vyučujících různých předmětů. Důležitou součástí je vzájemná inspirace pro výuku - předávání zkušeností a praktických příkladů.