Chystané změny projektu NovaMorf jako výsledek dlouhého období konvergencí a divergencí ve zpracování české morfologie

Title in English Upcoming changes in the NovaMorf project as a result of a long period of convergence and divergence in the processing of Czech morphology
Authors

OSOLSOBĚ Klára HLAVÁČOVÁ Jaroslava

Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description The aim of the paper is the genesis of the NovaMorf design and its comparison with the existing tagsets used for Czech. We discuss in detail how the NovaMorf design is influenced by the Brno tagset.
Related projects: