School psychologists in inclusive education : Two cases from the Czech Republic

Název česky Školní psychologové v inkluzivním vzdělávání : dva případy z České republiky
Autoři

LAZAROVÁ Bohumíra

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace shrnuje aktuální poznatky o diskuse o napětích a úspěších, které se týkají mnohaletých snah o společné vzdělávání dětí. Autoři prezentují příklady dobré praxe a výsledky vybraných výzkumů zaměřených na inkluzivní vzdělávání, které byly realizovány v různých zemích.
Související projekty: