Specifický výzkum 2012: Inovace, kreativita a excelence v oboru Informační studia a knihovnictví (SV2012)

Project Identification
MUNI/A/0905/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Publications

2013