Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část II.