Státní financování a autonomní správa vysokých škol 1849–1939 (Státní financování a autonomní správa vysokých ško)

Investor logo
Project Identification
GA19-01035S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts