Protektivní a rizikové faktory ovlivňující průběh pooperační adaptace pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním (Kardio)

Project Identification
MUNI/21/DOS/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.