COPELAND, Tim, Anne RUELLAND, Peter JAMIESON, Mark CROSBY a Alex DRAGO. Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví pohledem zahraničních odborníků.

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

KLAPKO Dušan

MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Related projects: