Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
DF12P01OVV014
Project Period
1/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Charles University Prague
National Heritage Office

Publications

2016

2015

Previous 1 2 3 4 Next